INTEREX KATOWICE                 Autoryzowany Partner Stiebel Eltron, Raychem oraz AEG w Polsce


Zapytanie/ Zamówienie interexkatowice@gmail.com
Zapraszamy do naszego sklepu internetowego

Promienniki podczerwieni

Serdecznie zapraszamy do biura gdzie możemy zaprezentować Państwu pracę urz±dzeń oraz możliwoś¶ci ich sterowania.

Aktualne promocje AEG

Aktualne promocje Raychem

Aktualne promocje DIMPLEX

Aktualne promocje Stiebel Eltron

Promienniki podczerwieni ceramiczne seria CXD
Promienniki podczerwieni halogenowe seria QXD
Kurtyny powietrzne z nagrzewnic± Dimplex seria AC
Kurtyny powietrzne z nagrzewnic± Dimplex serie CAB/CABC, DAB

Promienniki podczerwieni ceramiczne seria CXD - obudowa czarna

Promienniki podczerwieni CXD

Promienniki ceramiczne CXD emituj± długofalowe promieniowanie podczerwone, zapewniaj±c ciepło, nie wytwarzaj±c przy tym promieniowania ś¶wietlnego.
Główne zalety promienników serii CXD:


Zasięg promienników podczerwieni
Zasięgi działania promienników serii CXD
CXD 2000 H - poziome CXD 2000 V - kwadratowe
Wysokoś¶ć
B
Zasięg
C
Zasięg
D
Zasięg
C
Zasięg
D
1,8 m 1,8 m 1,3 m 1,6 m 1,1 m
2,0 m 2,0 m 1,4 m 1,8 m 1,3 m
2,3 m 2,2 m 1,6 m 1,9 m 1,4 m
2,5 m 2,4 m 1,8 m 2,1 m 1,6 m
2,7 m 2,5 m 1,9 m 2,3 m 1,7 m
Wszystkie dane dla k±ta mocowania 45o
- wysoka intensywnoś¶ć - 80 W/m2 - średnia intensywnoś¶ć - 65 W/m2 - niska intensywno¶ść - 50 W/m2


Typ: CXD 2000 H - poziome CXD 2000 V - kwadratowe
Moc grzewcza: (kW) 2,0 2,0
Liczba elementów grzewczych: 2,0 2,0
Napięce zasilania: 1/N/PE ~230V 50Hz 1/N/PE ~230V 50Hz
Wysokoś¶ć: (mm) 306 380
Szerokoś¶ć: (mm) 882 442
Waga: (kg) 5,3 5,1
Minimalna wysoko¶ść monażu: (m) 1,8 1,8
Zalecana wysokoś¶ć monażu: (m) 2,0 2,0
Cena netto: (PLN) 830,00 830,00
VAT: (%) 23 23
Cena brutto: (PLN) 1 020,90 1 020,90
Kup teraz
Negocjuj cenę
Kup teraz
Negocjuj cenę
Karta katalogowa promienników podczerwieni Dimplex
Opis produktu oraz zdjęcia wykonane kamer± termowizyjn± promiennika podczerwieni CXD 2000
Instrukcja obsługi promienników podczerwieni serii CXD


Promienniki podczerwieni halogenowe seria QXD

Promienniki podczerwieni CXD

Promienniki halogenowe QXD działaj±, dostarczaj±c silnie ukierunkowany promień ciepła wytwarzaj±c dodatkowo promieniowanie świetlne. Krótkie fale, za pomoc± których emitowana jest energia, powoduj±, że ciepło przenika przez powietrze znacznie efektywniej niż w przypadku grzejników tradycyjnych. Oznacza to, że czas potrzebny na ogrzanie jest dużo krótszy, a zakres zastosowań szerszy niż w przypadku grzejników tradycyjnych.
Promienniki halogenowe doskonale nadaj± się do pomieszczeń, których ogrzanie w tradycyjny sposób, można by uznać za niemożliwe lub ekonomicznie nieuzasadnione np. hale fabryczne, stanowiska robocze, strefy załadunku w magazynach, hole w budynkach publicznych..
Główne zalety promienników serii QXD:


Zasięg promienników podczerwieni
Zasięg działania promienników serii CXD
QXD 1500 QXD 3000 QXD 4500
Wysokoś¶ć
B
Zasięg
C
Zasięg
D
Zasięg
C
Zasięg
D
Zasięg
C
Zasięg
D
2,1 m 2,5 m 2,5 m
2,5 m 3,4 m 3,7 m 4,2 m 4,0 m
3,0 m 4,5 m 5,2 m 5,0 m 4,5 m 5,0 m 5,0 m
3,5 m 5,7 m 5,7 m 6,0 m 6,1 m
4,0 m 6,4 m 6,2 m 7,1 m 6,9 m
4,5 m 6,4 m 6,2 m 8,2 m 7,8 m
Wszystkie dane dla k±ta mocowania 45o
- wysoka intensywnoś¶ć - 80 W/m2 - średnia intensywno¶ść - 65 W/m2 - niska intensywno¶ść - 50 W/m2


Typ: QXD 1500 QXD 1500 NLW QXD 3000 QXD 3000 NLW QXD 4500
Moc grzewcza: (kW) 1,5 1,5 3,0 3,0 4,5
Liczba elementów grzewczych: 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0
Napięce zasilania: 1/N/PE ~230V 50Hz 1/N/PE ~230V 50Hz 1/N/PE ~230V 50Hz 1/N/PE ~230V 50Hz 1/N/PE ~230V 50Hz
3/N/PE ~400V 50Hz
Wysokoś¶ć: (mm) 256 256 380 380 506
Szerokoś¶ć: (mm) 440 440 440 440 440
Waga: (kg) 3,7 3,7 4,3 4,3 5,8
Minimalna wysokoś¶ć monażu: (m) 2,1 2,1 2,5 2,5 3,0
Zalecana wysokoś¶ć monażu: (m) 2,5 2,5 3,5 3,5 4,0
Cena netto: (PLN) 670,00 710,00 990,00 1 060,00 1 350,00
VAT: (%) 23 23 23 23 23
Cena brutto: (PLN) 824,10 873,30 1 217,70 1 303,80 1 660,50
Kup teraz
Negocjuj cenę
Kup teraz
Negocjuj cenę
Kup teraz
Negocjuj cenę
Kup teraz
Negocjuj cenę
Kup teraz
Negocjuj cenę
Karta katalogowa promienników podczerwieni Dimplex
Opis produktu oraz zdjęcia wykonane kamer± termowizyjn± promiennika podczerwieni QXD 1500
Opis produktu oraz zdjęcia wykonane kamer± termowizyjn± promiennika podczerwieni QXD 1500 NLW
Instrukcja obsługi promienników podczerwieni serii QXD


Kurtyny powietrzne

Kurtyny powietrzne z nagrzewnic± Dimplex seria AC

Kurtyna powietrzna AC3

Popularna seria małych kurtyn powietrznych Dimplex AC, zapewniaj±cych wielokierunkowy i silny strumień ciepłego powietrza przy wejściach do sklepów, biur, czy innych pomieszczeń. Dzięki zmniejszeniu utraty ciepła ulatniaj±cego się przez często otwierane drzwi, pozwalaj± one zredukować koszty energii, a tym samym zwiększyć zysk z prowadzonej działalnoś¶ci. Kurtyny powietrzne AC s± także idealnym rozwi±zaniem we wszystkich miejscach, gdzie potrzebny jest nawiew z góry, a teraz ich obsługa stała się jeszcze wygodniejsza dzięki nowemu pilotowi (model AC 3RN).

Charakterystyka serii AC

Typ: AC 3 N AC 3 RN AC 45 N AC 6 N
Moc grzewcza: (kW) 1,5 / 3,0 1,5 / 3,0 2,25 / 4,5 3,0 / 6,0
Masa: (kg) 5,1 5,3 5,2 7,2
Maksymalna prędkoś¶ć przepływu powietrza: (m/s) 6,2 6,2 5,5 8,3
Maksymalny przepływ powietrza: (m3/h) 212 212 248 446
Maksymalna wysokoś¶ć montażu: (m) 2,3 2,3 2,3 2,3
Szerokoś¶ć: (mm) 605 905
Wysokoś¶ć: (mm) 214
Głębokość: (mm) 135
Cena netto: (PLN) 531.71 620,00 586.99 691.06
Vat: (%) 23 23 23 23
Cena brutto: (PLN) 654.00 762,60 722.00 850.00
Karta katalogowa kurtyn powietrznych AC Dimplex
Instrukcja obsługi kurtyn powietrznych AC Dimplex


Kurtyny powietrzne z nagrzewnic± Dimplex serie CAB, DAB

Kurtyna powietrzna CAB

Typoszeregi kurtyn powietrznych odpowiednich zarówno do mniejszych, jak i ś¶redniej wielkoś¶ci obiektów handlowych, budynków użyteczności publicznej i obiektów przemysłowych. Urz±dzenia serii CAB oraz DAB wytwarzaj± skuteczn± barierę powietrzn± przy drzwiach zewnętrznych, zapobiegaj±c utracie ogrzanego lub chłodnego powietrza, dzięki czemu sprzyjaj± obniżaniu zużycia energii, a co za tym idzie kosztów, przy jednoczesnej poprawie komfortu. Modele serii CAB i DAB standardowo wyposażone s± w elektroniczny moduł steruj±cy, pozwalaj±cy na podł±czenie do systemu inteligentnego zarz±dzania budynkiem (BMS). Dzięki zastosowaniu komponentów o wysokiej wytrzymałoś¶ci, gwarantuj±cych długi okres użytkowania oraz pracę niewymagającą konserwacji, urz±dzenia te można stosować wszędzie tam, gdzie ważna jest pewność działania oraz długa żywotnoś¶ć.

Charakterystyka serii CAB, DAB

Kurtyny powietrzne bez nagrzewnicy

Typ: CAB 10 A CAB 15 A DAB 10 A DAB 15 A
Moc grzewcza: (kW) - - - -
Napięcie zasilania 220-240V~1PN 220-240V~1PN 220-240V~1PN 220-240V~1PN
Masa: (kg) 15,5 21,5 21,5 27,5
Maksymalna prędkość przepływu powietrza: (m/s) 9,0 9,0 13,5 13,5
Maksymalny przepływ powietrza: (m3/h) 1200 1800 3000 4000
Maksymalna wysoko¶ść montażu: (m) 2,7 2,7 4,0 4,0
Szerokoś¶ć: (mm) 1057 1557 1057 1557
Wysoko¶ść: (mm) 262 262 360 360
Głęboko¶ść: (mm) 321 321 390 390
Cena netto: (PLN) 2 114.63 2 474.80 3 052.00 3 412.00
Vat: (%) 23 23 23 23
Cena brutto: (PLN) 2 600,99 3 044,00 3 753.96 4 196.76

Kurtyny powietrzne z nagrzewnic± elektryczn±

Typ: CAB 10 E CAB 15 E DAB 10 E DAB 15 E
Moc grzewcza: (kW) 4,5 / 9,0 6,75 / 13,5 6,0 / 12,0 9,0 / 18,0
Napięcie zasilania 380-415V~3PN 380-415V~3PN 380-415V~3PN 380-415V~3PN
Masa: (kg) 20,5 29,0 26,5 35,0
Maksymalna prędkoś¶ć przepływu powietrza: (m/s) 9,0 9,0 13,5 13,5
Maksymalny przepływ powietrza: (m3/h) 1200 1800 3000 4000
Maksymalna wysokoś¶ć montażu: (m) 2,7 2,7 4,0 4,0
Szerokoś¶ć: (mm) 1057 1557 1057 1557
Wysokoś¶ć: (mm) 262 262 360 360
Głębokoś¶ć: (mm) 321 321 390 390
Cena netto: (PLN) 3 150,00 3 700,00 3 790,00 4 450,00
Vat: (%) 23 23 23 23
Cena brutto: (PLN) 3 874,50 4 551,00 4 661,70 5 473,50

Kurtyny powietrzne z nagrzewnic± wodn±

Typ: CAB 10 W CAB 15 W DAB 10 W DAB 15 W
Moc grzewcza: (kW) 9,0 13,5 12,0 18,0
Napięcie zasilania 220-240V~1PN 220-240V~1PN 220-240V~1PN 220-240V~1PN
Masa: (kg) 17,7 24,6 24,7 31,9
Maksymalna prędkoś¶ć przepływu powietrza: (m/s) 8,0 8,0 13,0 13,0
Maksymalny przepływ powietrza: (m3/h) 1100 1700 2500 3500
Maksymalna wysokoś¶ć montażu: (m) 2,7 2,7 4,0 4,0
Szerokoś¶ć: (mm) 1057 1557 1057 1557
Wysokoś¶ć: (mm) 262 262 360 360
Głębokoś¶ć: (mm) 321 321 390 390
Cena netto: (PLN) 3 052.00 3 591.06 4 650,00 4 750,00
Vat: (%) 23 23 23 23
Cena brutto: (PLN) 3 753.96 4 417.00 5 719,50 5 842,50
Karta katalogowa kurtyn powietrznych CAB DAB Dimplex
Instrukcja obsługi kurtyn powietrznych CAB DAB Dimplex

INTEREX KATOWICE     MARIUSZ CZAPNIK

ul. Strzelców Bytomskich 8, 40-310 KATOWICE
tel. (32) 203-92-41      fax (32) 790-07-85      tel. kom. 602-55-15-55      tel. kom. 662-15-82-22       tel. serwis 602-69-36-53
E-mail : interexkatowice@gmail.com
E-mail : mariuszczapnik@gmail.com
Zapraszamy Państwa od poniedziałku do pi±tku w godz. 9-18, w sobotę 10-14, w niedzielę nieczynne.